Elnät

Sammanträden och möten 2021

KSO har bokat in följande sammanträdesdatum för 2021: Styrelsen 26 mars – Digitalt sammanträde kl. 9-11 21 maj – Digitalt sammanträde kl. 9-11 30 september – Digitalt sammanträde kl. 9-11 …