1977 startades KSO, vilket är ett organiserat samarbete mellan kärnkraftskommuner. Organisationen arbetar med frågor av gemensamt intresse för de fem kärnkraftskommunerna.

KSO genomför studieresor till olika länder. Syftet är att skaffa sig ett internationellt perspektiv på energifrågorna och informera sig om förhållandena i andra länder och kommuner med kärnkraft.

Fakta

 • Fem medlemskommuner
 • Kommuner med kärntekniska anläggningar
 • Kärnsäkerhets- och beredskapsfrågor i fokus genom åren
 • Kompetensutveckling och fortbildning (efter valår)
 • Omvärldsbevakning och kompetensutveckling
 • Samordning i frågor av gemensamt intresse

Riktlinjer KSO

Riktlinjerna syftar till att ge stadga i KSO:s verksamhet och en viss formalisering av verksamheten jämfört med tidigare riktlinjer från 1978. Riktlinjerna och överenskommelsen mellan medlemskommunerna motsvarar de krav som bör kunna ställas på verksamheten för att den ska fungera på ett bra sätt. Riktlinjerna har uppdaterats vad gäller syfte, mål, riktlinjer och internationellt samarbete.  I övrigt bygger de på det som samarbetsorganet var överens om vid bildandet för drygt 40 år sedan. Viss formalia om styrelsearbete, medlemskap, ekonomi och sekretariat har tillförts. I likhet med det som gäller digital kommunikation på KSO:s webbplats.

O3:ans reaktorhall
O3:ans reaktorhall Foto: OKG

Axplock av remisser

 • Folkomröstning 1980 / Riksdagsbeslut: Kärnkraften avvecklas 2010.
 • Energikommissionen 1995 ”Omställning av energisystemet”. Ej möjligt med avveckling av kärnkraft 2010.
 • Riktlinjer för framtida energipolitik 1997. Stängning av Barsebäck 1 och 2 åren 1999 och 2005.
 • KSO-projekt 1998-99 ”Kärnkraftavvecklingens lokala konsekvenser”.
 • Regeringens ensamutredare/avvecklingsförhandlare Bo Bylund år 2004. Avveckling enligt ”tysk modell” ej möjlig.
 • Strålsäkerhetsutredningen 2011: ”Insynsnämnder”.
 • Energikommissionen: Energiöverenskommelsen 2016
 • Skrivelse till regeringen och Kärnavfallsrådet om vikten av att regeringen presenterar en rimlig tidsmässig förväntansbild för det återstående arbetet med det använda kärnavfallet 2021.
 • Yttrande till miljödepartementet med anledning av Strålsäkerhetsmyndighetens översyn av de lokala säkerhetsnämnderna 2022.
 • Yttrande till Klimat- och näringslivsdepartementet över remiss av PM ”Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg” Dnr KN2023/01921 2023. 

Europeiskt samarbete

KSO är medlem i ett nätverk med drygt 100 kärnkraftskommuner i Europa. Samarbetsorganisationen är Group of Municipalities with Nuclear Facilities, GMF.

www.gmfeurope.org