1977 startades KSO, vilket är ett organiserat samarbete mellan kärnkraftskommuner. Organisationen arbetar med frågor av gemensamt intresse för de fem kärnkraftskommunerna.

KSO genomför studieresor till olika länder. Syftet är att skaffa sig ett internationellt perspektiv på energifrågorna och informera sig om förhållandena i andra länder och kommuner med kärnkraft.

Fakta

 • Fem medlemskommuner
 • Kommuner med kärntekniska anläggningar
 • Kärnsäkerhets- och beredskapsfrågor i fokus genom åren
 • Kompetensutveckling och fortbildning (efter valår)
 • Omvärldsbevakning och kompetensutveckling
 • Samordning i frågor av gemensamt intresse

Axplock av remisser

 • Folkomröstning 1980 / Riksdagsbeslut: Kärnkraften avvecklas 2010.
 • Energikommissionen 1995 ”Omställning av energisystemet”. Ej möjligt med avveckling av kärnkraft 2010.
 • Riktlinjer för framtida energipolitik 1997. Stängning av Barsebäck 1 och 2 åren 1999 och 2005.
 • KSO-projekt 1998-99 ”Kärnkraftavvecklingens lokala konsekvenser”.
 • Regeringens ensamutredare/avvecklingsförhandlare Bo Bylund år 2004. Avveckling enligt ”tysk modell” ej möjlig.
 • Strålsäkerhetsutredningen 2011: ”Insynsnämnder”.
 • Energikommissionen: Energiöverenskommelsen 2016

Europeiskt samarbete

KSO är medlem i ett nätverk med drygt 100 kärnkraftskommuner i Europa. Samarbetsorganisationen är Group of Municipalities with Nuclear Facilities, GMF.

www.gmfeurope.org