Yttrande över förslag till avgiftsnivåer 2021

Till Miljödepartementet: Yttrande över förslag till avgiftsnivåer 2021 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Dela gärna: