Oskarshamns kommun

Visionen för Oskarshamns kommun är ”Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt.”

Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad.

Med sitt starka näringsliv är kommunen en motor i regionen. Näringslivet utgörs mest av småföretag. Företagen arbetar till stor del med tillverkningsindustri, energiförsörjning och företagstjänster.

Andra arbetsplatser är bland annat de som arbetar inom handel, hamnen och sjukhuset. De största arbetsgivarna är Oskarshamns kommun, Scania, batteriföretaget SAFT, Elajo och Oskarshamns Kraftgrupp (OKG).

Tillväxtstrategi

Kommunen har 27 110 invånare i oktober 2020. Av den kommunala visionen framgår att kommunen ska ha 30 000 invånare år 2030. Kopplat till kommunens vision så pågår sedan hösten 2019 ett arbete med att ta fram en tillväxtstrategi som ska vara vägledande i kommunens tillväxt- och utvecklingsarbete. Oskarshamn räknas som jobbmotor i Kalmar län och är en av Sveriges största inpendlingskommuner då ungefär 3 500 personer pendlar till Oskarshamn varje dag för att arbeta.

Bostadsutveckling

För att ge plats för fler invånare har Oskarshamn de senaste åren välkomnat flera bostadsprojekt. Både genom privata aktörers satsningar och genom det kommunala bostadsbolaget Byggebo. Flera nya bostads-projekt finns nu färdigställda och flera planeras. Tomter kan erbjudas i attraktiva områden och det planeras för fler tomter och nya attraktiva boendemiljöer samt en utökad kapacitet i den kommunala servicen.

Oskarshamns kärnkraftverk

På Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn ligger Oskarshamnsverket, som ägs och drivs av OKG AB. Uniper-koncernen äger 54,5 % av bolaget medan Fortum Sweden AB äger de resterande 45,5 %. På kärnkraftverket finns tre reaktorer: O1 – stängd/avvecklas, O2 – stängd/avvecklas och O3, som är i drift. På halvön ligger även det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle från samtliga svenska kärnkraftverk, Clab. Mellanlagret drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB.

Besöksnäring & upplevelser

För besökaren finns Oskarshamns skärgård med rika natur- och kulturupplevelser och inlandet med sitt unika kultur- och odlingslandskap.

Oskarshamn har en rik historia som hamnstad, vilket nu återspeglas i den pågående stadsutvecklingen i inre hamnen. Ytterligare en resurs är den starka industri och kompetens som finns i Oskarshamn, vilket attraherar såväl nationella som internationella besökare i stor utsträckning.

Oskarshamn har ett strategiskt läge mitt i det besökstäta Kalmar län och närheten till flera stora besöksmål såsom Glasriket, Astrid Lindgrens Värld, Kalmar och Öland, samt närheten och färjeförbindelserna till både och Gotland året runt och Öland sommartid ger möjligheter för framtiden.