Externt föredrag om underhåll av kärnkraftsanläggningar i drift

Externt föredrag den 29 september 2023 om vikten av fortsatt underhåll av kärnkraftsanläggningar i drift. Föredragande KTH- professorerna Siegfrid Evens och Per Högselius.

De båda KTH- professorerna pekar på vikten av att underhålla existerande äldre kärnkraftverk för den svenska energiförsörjningen. Således fortsatt drift med hög säkerhet och stor tillförlitlighet och inte enbart fokus och satsningar på innovation och ny kärnkraftsteknik (SMR etc.).

Dela gärna: