KSO-möte och studiebesök vid kärnavfallsanläggningar i Oskarshamn

Besök i Äspötunneln

Kärnkraftskommunerna hade den 9-10 november ett möte i Oskarshamn med representanter från kärnkraftkommunerna Oskarshamn, Varberg och Östhammar. Mötet innehöll både studiebesök vid några av Svensk Kärnbränslehanterings anläggningar och ett styrelsemöte.

Vid mötet deltog även ledamöter i de lokala säkerhetsnämnderna (LSN) vid Forsmarksverket, Oskarshamnsverket och Ringhalsverket. Från kommunerna deltog följande förtroendevalda och tjänstepersoner:

Oskarshamn och LSN Oskarshamnsverket

 • Andreas Erlandsson, ordförande, Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan (KSO)
 • Lucas Lodge
 • Sven-Gunnar Persson
 • Ann-Charlotte Pernius-Törnvall 
 • Marcus Fridlund
 • Lars Blomberg

Varberg och LSN Ringhalsverket

 • Ann-Charlotte Stenkil, vice ordförande Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan
 • Jeanette Qvist
 • Annika Hedman
 • Kent Norberg
 • Lukas Nord Axelsson
 • Björn Lindström
 • Morgan Börjesson
 • Jennica Toresson

Östhammar och LSN Forsmarksverket

 • Lennart Owenius
 • Börje Wennberg
 • Erik Rudolfsson
 • Christian Janson
 • Kersti Ingemarsson

KSO

 • Ted Lindquist
Besök i Äspötunneln
Besök i Äspötunneln
Besök i Äspötunneln
Dela gärna: