Presidium

Ordförande/Chairperson

Margareta Widén-Berggren

Kommunalråd (S) Östhammars kommun

E-post: margareta.widen-berggren@osthammar.se

Mobil: +46 70-560 38 90

Vice ordförande/Vice Chair person

Ann-Charlotte Olsson-Stenkil

Kommunalråd (M), Varbergs kommun

E-post: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se

Mobil: +46 70-348 58 13