Välkommen till Kärnkraftskommunerna!
Välkommen till Kärnkraftskommunerna!

Lokala säkerhetsnämnder

Svenska Kärnkraftskommuner

Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan, KSO, etablerades 1977 för att skapa ett nätverk för de fem svenska kommunerna med kärntekniska anläggningar:

Kävlinge kommun

Nyköpings kommun

Oskarshamns kommun

Varbergs kommun

Östhammars kommun

Våra verksamhetsmål

Det svenska Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, har som mål att:

Att stärka nätverket

för kommuner med kärnteknisk verksamhet

Kärnavfallsfrågan

och slutförvarsprocessen

Lyfta upp lokala aspekter

och konsekvenser av kärnkraftsproduktion

Bevaka kärnsäkerhetsfrågor

nationellt och internationellt

Arbeta med omvärldsfrågor

och informationsspridning

Rivningsplanering

av kärnkraftverk

Samarbete