Välkommen till

KÄRNKRAFTSKOMMUNERNA

1977 startades KSO, vilket är ett organiserat samarbete mellan kärnkraftskommuner. Organisationen arbetar med frågor av gemensamt intresse för de fem kärnkraftskommunerna. KSO genomför studieresor till olika länder. Syftet är att skaffa sig ett internationellt perspektiv på energifrågorna och informera sig om förhållandena i andra länder och kommuner med kärnkraft.

Youtube
KÄRNKRAFTSKOMMUNERNA

Senaste nytt