• Energi- och kärntekniska frågor utifrån den nationella energiöverenskommelsen.
  • Säkerhets- och kompetensförsörjningsfrågor i samarbete med drift samt avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.
  • Slutförvarsprocessen.
  • Gemensamma remissyttranden och uppvaktningar.
  • Gemensam omvärldsbevakning inkl. internationellt erfarenhetsutbyte och studieresor.
  • Delta i europeiskt samarbete kring miljö/energi- och kärntekniska frågor (GMF).
  • Erfarenhetsutbyte och studieresor nationellt.
  • Gemensam kompetensutveckling och fortbildning för förtroendevalda och tjänstemän.
  • Opinionsbildning.