Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan, KSO, har en styrelse med två ledamöter och två ersättare från respektive medlemskommun. Följande personer är representanter i KSO:

Kävlinge kommun

Ledamöter: Pia Almström (M) och Catrin Tufvesson (S).

Ersättare: Sofie Lindblom (M) och Roland Palmqvist (S).

Nyköpings kommun

Ledamöter: Carl-Åke Andersson (S) och Tommy Jonsson (M).

Ersättare: Urban Granström (S) och Adèle Bergentoft (M).

Oskarshamns kommun

Ledamöter Andreas Erlandsson (S) och Karl-Erik Gustavsson (L).

Ersättare: Ingela Ottosson (M) och Ulf Sjöö (KD).

Varbergs kommun

Ledamöter Ann-Charlotte Stenkil (M) och Jana Nilsson (S).

Ersättare: Christofer Bergenblock (C) och Jeanette Qvist (S).

Östhammars kommun

Ledamöter: Margareta Widén-Berggren (S) och Anna-Lena Söderblom (M).

Ersättare: Jacob Spangenberg (C) och Lennart Owenius (M).