Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan, KSO, har en styrelse med två ledamöter och två ersättare från respektive medlemskommun. Följande personer är representanter i KSO under mandatperioden 2023-2026:

Nyköpings kommun

Ledamöter: Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M).

Ersättare: Björn Fredlund (S) och Tommy Jonsson (M).

Oskarshamns kommun

Ledamöter Andreas Erlandsson (S) och Sven Gunnar Persson (KD).

Ersättare: Lucas Lodge (M) och Bill Karlsson (SD).

Varbergs kommun

Ledamöter Ann-Charlotte Stenkil (M) och Jeanette Qvist (S).

Ersättare: Björn Lindström (SD) och Kent Norberg (S).

Östhammars kommun

Ledamöter: Fabian Sjöberg (M) och Lisa Norén (S).

Ersättare: Lennart Owenius (M) och Jonas Lennström (S).