Forsmark

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarksverket

Nämnden består av 9 ledamöter. De representerar Östhammars och Tierps kommuner. Nämndens ordförande är Lennart Owenius (M), som är kommunfullmäktiges ordförande i Östhammars kommun. Nämnden sammanträder cirka fyra gånger per år.

OKG

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamnsverket

Nämnden består av 9 ledamöter. Nämndens ordförande är Andreas Erlandsson (S), som är kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun. Nämnden sammanträder cirka fyra gånger per år.

Ringhals

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhalsverket

Nämndens ledamöter representerar de tre kommunerna i närområdet av Ringhals; Varberg, Kungsbacka och Mark. Nämnden består av 9 ledamöter. Nämndens ordförande är Ann-Charlotte Stenkil-Olsson (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Varbergs kommun. Nämnden sammanträder normalt cirka fyra gånger per år.