Lokala säkerhetsnämnden vid

Barsebäcksverket

Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden är politiker som bor i Kävlinge kommun. Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Nämndens ordförande är Pia Almström (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge kommun. Nämnden sammanträder normalt cirka fyra gånger per år.

Lokala säkerhetsnämnden vid

Forsmarksverket

Nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. De representerar Östhammars och Tierps kommuner. Nämndens ordförande är Margareta Widén-Berggren (S), som är kommunalråd i Östhammars kommun. Nämnden sammanträder cirka fyra gånger per år.

Lokala säkerhetsnämnden vid

Oskarshamnsverket

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Nämndens ordförande är Andreas Erlandsson (S), som är kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun. Nämnden sammanträder cirka fyra gånger per år.

Lokala säkerhetsnämnden vid

Ringhalsverket

Nämndens ledamöter representerar de tre kommunerna i närområdet av Ringhals; Varberg, Kungsbacka och Mark. Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens ordförande är Ann-Charlotte Stenkil-Olsson (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Varbergs kommun. Nämnden sammanträder normalt cirka fyra gånger per år.

Lokala säkerhetsnämnden vid

Studsvik

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Nämndens ordförande är Carl-Åke Andersson (S), som är kommunfullmäktiges ordförande i Nyköpings kommun. Nämnden sammanträder cirka fyra gånger per år.