Kärnkraftskommunerna

Sveriges fem medlemskommuner med kärntekniska anläggningar

Kävlinge kommun

Nyköpings kommun

Oskarshamns kommun

Varbergs kommun

Östhammars kommun

1