Elnät

Pressmeddelande: KSO 40 år

I år är det 40 år sedan Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan (KSO) bildades. Detta har uppmärksammats med seminarium och jubileumsmiddag i Varberg den 23 november. Seminariet omfattar både en återblick över Kärnkraftkommunernas …