RISE projektansökan till Energimyndigheten ”Kärnkraft i samhället”

Information den 29 september 2023 om projektförslaget ”Kärnkraft i samhället” med anledning av Energimyndighetens utlysning ”Framtidens fossilfria elproduktion för en hållbar elförsörjning” för att bidra till utvecklingen av fossilfri elproduktion för en hållbar elförsörjning i framtidens elsystem. Utlysningen och forskningsanslaget omfattar dels kärnkraft, dels övrig fossilfri elproduktion.

Föredragande: Jonas Sandstedt, Jonas Joelsson och Anna Fridén, RISE. RISE (Research Institutes of Sweden AB) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. RISE ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering.

Förfrågan från statliga RISE (Research Institutes of Sweden) om KSO-kommunernas medverkan i projektet ”Kärnkraft i samhället” m a a Energimyndighetens utlysning av projektmedel. Projektansökan omfattar frågor om hur bl. a. det lokala och regionala samhällsperspektivet kan inkluderas när nu regeringen har lagt förslag om ny kärnkraft.

Dela gärna: