KSO bildades den 15 september 1977 i Malmö i samband med konferensen ”Kärnkraftverken och kommunerna”

 • Värd för mötet kommunalrådet Nils Yngvesson, Malmö stad/SSK och kanslichef Philip Moding, SSK. Sedermera KSOs sekreterare och sekretariatsansvarig i 30 år.
 • Gemensam nämnare: Frågan om tillsynsmyndigheternas restriktioner för samhällsplanering och frågan om markanvändning kring kärnkraftverken.
 • Planerings- och samarbetsfrågor mellan myndigheter, kraftföretag och kommuner
 • Diskussionsledare landshövding Gösta Netzén, Lst. Malmöhus
 • 20-tal deltagande myndigheter, organisationer, kommuner och företag. Även Köpenhamns Hovedstadsråd.

Riktlinjer för KSO 1978

 • Gemensamt kommunalt forum och gemensamma synpunkter över planer/remisser
 • Gemensamt agerande; ibland via Svenska Kommunförbundet
 • Kraftföretagen redovisa aktuella projekt av betydelse för kommunerna
 • Utbyta kommunala erfarenheter rörande planering, byggande och drift vid anläggningarna
 • Att verka för avbyråkratisering av ärenden rörande kärnkraft- anläggningarna
 • Följa kärnkraftsutbyggnaden i övriga Norden

Ordföranden i KSO

 • Bengt Christersson, Oskarshamn, 1978-1988
 • Edvin Tallberg, Östhammar, 1989-1991
 • Ingemar Andersson, Varberg, 1992-1995
 • Torsten Carlsson, Oskarshamn, 1996-2002
 • Roland Palmqvist, Kävlinge, 2003-2006
 • Pia Almström, Kävlinge, 2007-2010
 • Peter Wretlund, Oskarshamn, 2011-2018
 • Margareta Widén Berggren, Östhammar, 2019-