Varbergs kommun

Med visionen att vara Västkustens kreativa mittpunkt erbjuder Varbergs kommun förutsättningar för tillväxt och en hållbar livsmiljö i hela kommunen.

Spännande stadsutveckling och goda kommunikationer gör Varberg attraktivt för både boende och företagande.

Kommunen präglas av närheten till havet, naturen och sitt attraktiva läge i en växande arbetskraftsregion, med närhet till motorväg, tågförbindelser och hamn. Stadsutvecklingen är stark, med bygge av dubbelspår, tågtunnel under staden och omfattande utveckling av kommunens tätorter.

Service & befolkning

Med det följer en stark utbyggnad av samhällsservice i form av vård, skola, omsorg, kultur och fritid. Varberg är också en stark idrottsstad, och har 2021 föreningar representerade i flera högstaserier: fotboll, handboll, innebandy och bandy.

Varbergs kommun har haft över 60 år av obruten tillväxt. I juli 2021 passerades milstolpen 65 000 invånare och den senaste befolkningsprognosen räknar med att kommunen det kommande dryga decenniet växer till 80 000 invånare i cirka 9 400 nya bostäder.

Näringsliv

Näringslivet i Varberg är brett med en variation av små och stora företag. Kommunen är marknadsledande inom sko- och cykelföretagande och har framgångsrika företag inom IT, distribution, logistik och livsmedelsproduktion.

Med omkring 900 000 gästnätter per år är Varberg också en av landets mest attraktiva turiststäder vilket driver ett aktivt företagande inom destination och turism.

Ringhals kärnkraftverk

En av Varbergs största arbetsgivare är Ringhals kärnkraftverk. Kraftverket ligger på Väröhalvön knappt två mil norr om Varbergs stad. Ringhals har sedan 1983 haft fyra reaktorer i drift vilka genererat ungefär en femtedel av all elektricitet som används i Sverige.

Vid slutet av 2020 stängdes Ringhals reaktor 1 efter beslut av ägarna Vattenfall, och 2021 stängdes reaktor 2. Avvecklingen och på sikt nedmonteringen av de stängda reaktorerna hör till landets största infrastrukturprojekt, i omfattning jämförbart med bygget av Öresundsbron. Med två reaktorer kvar i drift beräknar Ringhals ha 850 – 900 heltidsanställda.