Mediestrategi

KSO:s styrelse har 2020-11-12 beslutat att godkänna en uppdaterad mediestrategi. Styrelsen har beslutat om en mer offensiv och aktiv samarbetsorganisation i framtiden. Samordnaren har i uppdrag att hålla ihop arbetet.

Som tidigare är det angeläget att synliggöra KSO i samhällsdebatten och i synnerhet när det gäller den pågående klimat- och energidiskussionen i Sverige och Europa (EU). Det handlar också om en verktygslåda för att uppnå målet med kommunikations- och mediestrategin.

Situationen i varje kärnteknisk kommun skiljer sig också åt, vilket måste beaktas. Centralt i en ny strategi är att lyfta fram vad Kärnkraftskommunerna gemensamt vill förmedla inom energiområdet. Det gäller då i första hand frågor som rör de kärntekniska kommunerna, såsom exempelvis slutförvarsprocessen, avveckling och rivning av anläggningar, strålsäkerhetsfrågor och långsiktig kompetensförsörjning.

Det är viktigt att försöka balansera debatten utifrån kommunernas roller och ansvar i olika processer. De fem kärntekniska kommunerna har i sammanhanget ett unikt ansvar och unika förutsättningar jämfört med övriga 285 svenska kommuner.

Utöver ovanstående så har även kommunikations- och medielandskapet förändrats kraftigt under de senaste tio åren, vilket naturligtvis påverkar sättet att kommunicera och interagera med medierna.

Ett helt nytt digitalt medielandskap har växt fram och sociala medier är ett viktigt inslag i sammanhanget. Digitala kanaler finns nu som inte går att styra utan det är i stort sett ett fritt flöde av information på nätet. Kommunikationsflödet är också snabbt.

För att möta behovet av digital kommunikation så lanserar KSO nu en egen webbplats för första gången. Kommunikationen kommer att utvecklas och då är den nya webbplatsen ett av verktygen för att organisationen nu ska bli en mer synlig och offensiv aktör i debatten. Frågan om att på sikt eventuellt även satsa resurser på sociala medier för att nå bredare målgrupper kommer att övervägas ytterligare.

Utöver webbplatsen har även KSO:s profil/logotyp sedan över 40 år fått en grafisk och layoutmässig uppgradering för att profilera en aktiv och offensiv organisation på 2020- talet och för att kunna fungera optimalt i digitala kanaler.

Logotyp

Ladda ner vår logotyp i formaten EPS, JPG, PNG, WMF:

Färgkoder

  • Turkos: #12AA9F
  • Mörkblå: #1c314c
  • Svart: #000000
  • Vit: #FFFFFF

Kontakta oss

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!