Nyköpings kommun

Nyköping har en lång och brokig historia som sträcker sig tillbaka till ca 2000 f Kr, då man har funnit lämningar efter bosättningar invid Nyköpingsån. 1568 fick Hertig Karl, som var yngste son till Gustav Vasa, ärva Nyköpingshus av sin pappa. Karl byggde om Nyköpingshus till ett renässansslott – ett riktigt skrytbygge.

Nyköping firade Gästabudsår 2017 och uppmärksammade att det är 700 år sedan det ursprungliga gästabudet ägde rum. Från att ha varit en av flera svenska huvudstäder under 400 år, blev Nyköping en industristad på 1700-talet med bl a ett betydande mässingsbruk. Under 1900-talet producerades både möbler till NK och bilar på Saab-Ana och vid Skavsta anlades en flygflottilj, F11. 1987 firade Nyköping sitt 800-årsjubileum.

1992 delades Nyköpings kommun i tre nya kommuner: Nyköping, Trosa och Gnesta. Projekt Ost-länken och Nyköpings resecentrum startar 2017 och präglar både debatten och tillväxten. Just läget vid åmynningen lockar än idag människor att slå sig ner i Nyköping.

Befolkning & näringsliv

Den 31 december 2018 hade Nyköpings kommun 56 011 invånare. Nyköping har ett differentierat, konkurrenskraftigt och växande näringsliv. Antalet arbetsställen ökar i kommunen och nystartade företag har slagit rekord de senaste åren Nyköping har en modern företagsstruktur med en större andel än Sverigesnittet av företag inom växande branscher.

Tillväxtmöjligheter

Stora tillväxtmöjligheter de kommande åren är kopplade till att antalet invånare ökar, byggandet av Ostlänken samt utvecklingen av området kring Stockholm Skavsta flygplats och Sörmlands styrkeområden inom besöksnäring, avancerad tillverkning, biobaserade näringar och digitala tjänster.

Några större arbetsgivare är: Nyköpings kommun, Region Sörmland (sjuk- och tandvård m m), Eberspächer, Exhaust Technology Sweden, Studsvik Nuclear, Nobina Sverige, Polismyndigheten och Stockholm Skavsta flygplats.

Kärnkraft i Studsvik

Norr om Nyköping ligger Studsvik och företaget Studsvik Nuclear. Företaget är en global aktör med 525 anställda som hjälper kunder i hela världen och i alla skeden av kärnbränslecykeln.

Företagets tjänster innefattar avancerade ingenjörs- och konsulttjänster, bränsle- och materialprovning, program-vara för bränsle-optimering och härdövervakning liksom hantering av nukleära risker och strålnings-risker under hela livscykeln, avveckling av kärnkraftsanläggningar och metoder för hantering av radio-aktivt avfall.

I Studsvik ligger även företaget AB SVAFO, som har till uppgift att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar och ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen. I Studsvik ligger även företaget Cyclife Sweden AB som erbjuder avfallshantering till nationella och internationella kunder sedan 40 år. Alla behandlingstjänster omfattar en reduktion av volymen.

Besöksnäring

Det nära läget till Skavsta flygplats och andra städer gör det enkelt för besökarna att ta sig till Nyköping. De erbjuds aktiviteter och sevärdheter i en anrik stad som präglas av närheten till vatten samt skärgård med naturreservatet Stendörren. Besökarna kan också välja att besöka något av alla museer som finns. Exempelvis historien om Nyköpings gästabud på Nyköpingshus är känd för många.