Yttrande på SSMs nationella avfallsplan

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens utkast av rapporten Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Dela gärna: