Vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) har i drygt 40 år samlat kommunerna med kärntekniska anläggningar. De fem medlemskommunerna är Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammar.

KSO är engagerat i frågor som rör kärnsäkerhet nationellt och internationellt och har under de senaste 20 åren nära följt kärnavfallsfrågan.

Tre av medlemskommunerna har varit mer engagerade nämligen Nyköpings kommun, men i synnerhet Oskarshamns och Östhammars kommuner. Kärnavfallsfrågan är också aktuell i många europeiska länder. Sverige framstår internationellt sett som ledande när det gäller både teknisk lösning för att förvara det använda kärnbränslet och den demokratiska besluts- processen kring dessa komplexa frågor.

Dela gärna: