Regeringens expertorgan Kärnavfallsrådet håller föredrag på KSOs styrelsemöte

Vid KSO:s styrelsemöte den 11 mars 2022 medverkade regeringens expertorgan Kärnavfallsrådet med ett föredrag. Fokus på föredraget var kärnavfallsfrågan och beslutsprocessen samt Kärnavfallsrådets ställningstaganden och rekommendationer inför regeringens tillåtlighetsbeslut rörande slutförvaret i Forsmark (bilden).

Rådet redovisade även sina förslag om olika villkor och att man vill se mer forskning kring kopparkapslarna. Efter regeringsbeslutet den 27 januari i år så inleds nu en stegvis beslutsprocess och då är även Rådets syn på processen och i synnerhet kommunernas roll och möjlighet att medverka i denna av särskilt intresse (resurser).

En fråga som ska utredas i särskild ordning rör informationsöverföring/bevarande till framtida generationer avseende kärnbränsleförvaret. Slutligen så redovisades även Kärnavfallsrådet kunskapslägesrapport i sina huvuddrag (”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022- Samhället, tekniken och etiken”, SOU 2022:07). Rapporten publicerades den 1 mars.

Se vårt digitala föredrag

Föredragande från Kärnavfallsrådet var ordföranden Carl-Reinhold Bråkenhielm Professor emeritus empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet, vice ordföranden Tuija Hilding-Rydevik Professor emeritus SLU Centrum för biologisk mångfald, Institutionen för stad och land samt ledamot Ingemar Persson Professor emeritus i oorganisk och fysikalisk kemi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Dela gärna: