Externt föredrag i kärnavfallsfrågan – Svensk Kärnbränslehantering AB

Jenny Rees från SKB AB/kommunikation och samhällskontakt, informerar i kärnavfallsfrågan med fokus på Clab och regeringsbeslutets konsekvenser för den sammanhållna ansökan som bolaget lämnade 2011 och processen kring ett regeringsbeslut om slutförvaret/KBS 3 samt tidplanen för beslutet med en uppdelad ansökan.

SKB:s tidplan för det fortsatta arbetet med resterande komponenter i kärnavfallssystemet redovisas också. Ett regeringsbeslut krävs om slutförvaret och Inkapslingsanläggningen, Clink. SKB är beroende av ett svar och en tidplan. Dessutom saknas ett regeringsbeslut i frågan om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR, i Östhammar.

Foto: SKB/Curt-Robert Lindqvist

Dela gärna: