Digitalt seminarium om kärnkrafts- och kärnavfallsanläggningar i Olkiluoto, Finland

Digitalt seminarium på engelska den 6 maj 2022 med senaste nytt om kärnkrafts- och kärnavfallsanläggningar/installationer i Olkiluoto, Finland på engelska.

Digital seminar May 6, 2022 in english with an update about the nuclear and nuclear waste facilities/installations in Olkiluoto, Finland.

Den 6 maj 2022 genomförde KSO ett seminarium på engelska med den finska kommunen Eurajoki där de aktuella kärntekniska anläggningarna ligger. Seminariet innehöll senaste nytt kring de kärnkrafts- och kärnavfallsanläggningar som byggts i Olkiluoto.

Information lämnades från både kommunen och näringslivet, TVO och Posiva. Det fanns även möjlighet för politiker/borgmästare/kommunalråd i KSO:s styrelse med flera att ställa frågor och föra dialog med sina finska. motparter.

Frågor om kommunikation med invånarna och andra intressenter är också av intresse. Representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. och företaget Svensk Kärnbränsle-hantering AB, SKB, medverkade också i seminariet. Inbjudna var även nätverket för europeiska kommuner med kärntekniska anläggningar, GMF.

English translation

On 6 May 2022, KSO conducted a seminar in English with the Finnish municipality of Eurajoki, where the facilities are located. At the seminar latest news was provided about the nuclear and nuclear waste facilities built in Olkiluoto.

The background to the virtual seminar is that KSO since 2020 has planned to visit Olkiluoto and the new nuclear and radioactive waste and Eurajoki municipality in Finland. This has not been possible because of the pandemic. Due to the turbulent situation in Europe in the spring of 2022, the board of KSO and Eurajoki municipality have once again decided to postpone the study trip/visit. Instead, the virtual seminar was conducted.

Information was provided from both the municipality and the industry. TVO and Posiva. There was also an opportunity for politicians / mayors in the board of KSO and others to ask questions and have a dialogue with their Finnish counterparts. Questions about communication with inhabitants and other stakeholders where also of interest. Representatives from the Swedish Radiation Safety Authority, SSM and the Swedish NWM- company Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, also participated in the seminar. The network for European municipalities with nuclear facilities, GMF, where also invited.

Foto: TVO

Dela gärna: