Digital föreläsning om nya generationens reaktorer

Professor Janne Wallenius, KTH, presenterar den nyas generationens reaktorer SMR, Små Modulära Reaktorer, som kan serieproduceras. En ny sorts blykylda reaktorer med passiv säkerhet i liten skala för återvinning av kärnavfall. Blykalla menar att tekniken är mogen att provas och har ansökt om och tilldelats forskningsmedel för att ta fram underlag för att bygga en forskningsreaktor i Oskarshamn (se flygfoto).

Janne Wallenius är en av grundarna till bolaget Blykalla Reaktorer. Bolaget Blykalla har tillsammans med KTH och Uniper gått vidare med SMR reaktorn och söker medfinansiering hos Energimyndigheten för att kunna bygga en liten icke nukleär prototyp.

Mer läsning om SMR: www.leadcold.com

Dela gärna: