Rapport från CET 2022-konferensen om framtidens energisystem

Professor emeritus vid KTH och CET-samordnaren Ramon Wyss medverkade med ett externt föredrag vid KSO:s styrelsemöte den 30 september. Professor Wyss lämnade då en rapport från den internationella CET-konferensen i Oskarshamn den 21-23 september.

Temat var ”Converging energy technologys, CET2022”, Drygt 240 experter från främst myndigheter, industri och akademi samt kommunala representanter diskuterade morgondagens energisystem. Länder strävar alltmer efter att koppla energiförsörjningen närmare efterfrågan för att ytterligare minska koldioxidutsläppen i sina ekonomier.

Kärnteknik har nu inkluderats i EU:s taxonomi. Detta tillsammans med tillkomsten av små modulära kärnreaktorer (SMR), kommer att tillhandahålla en pålitlig och kostnadseffektiv lösning som kommer att påskynda EU:s övergång till fossilfri energi och samtidigt öka energisäkerheten.

SMR-tekniken är flexibel när det gäller att producera olika energibärare som elektricitet, värme och väte och tillhandahålla tjänster till samhället som enkelt kan integreras med sol och vind. Kärnkraftsindustrin, som deltog på CET 2022, antog ett gemensamt uttalande där de förklarade sig beredda att stödja politiska beslut i Europa för att till överkomliga priser leverera, ren och motståndskraftig energi, under detta decennium.

För att kraftindustrin ska kunna stödja snabb utbyggnad av SMR i Europas energisystem krävs harmonisering av tillstånds- och regleringsprocessen över hela kontinenten att för att möjliggöra en snabb, effektiv, kostnadseffektiv och reglerad utbyggnad.

Föredrag med Ramon Wyss

Föredraget med Ramon Wyss om CET 2022-konferensen följer efter Pär Olssons föredrag om SMR (ca 34 min). Klippet avslutas med en gemensam frågestund.

Foto: Freepik

Dela gärna: