Externt föredrag om SMR-forskning med KTH-professorn Pär Olsson

Professor Pär Olsson medverkade med ett externt föredrag vid styrelsemötet den 30 september. Professor Olsson leder SUNRISE forskningscenter inom SMR-forskning. Ett forskningssamarbete mellan KTH, Luleå Tekniska Universitet och Uppsala Universitet.

SMR får ses som ett alternativ till traditionella kärnreaktorer. De små modulära reaktorerna är en viktig resurs att utveckla eftersom vi inte kan gå över helt till enbart förnybar energi. En mix med krävs med vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Stora traditionella kärnkraftsprojekt har svårt att bli ekonomiskt konkurrenskraftiga. Med stora kapitalkostnaderna och nya säkerhetskrav som komplicerar byggnationen, vilket leder till långa byggtider.

SMR är därför ett bra komplement med mindre finansiella och produktiva risker samt minskad byggtid och minskad kapitalrisk. SMR-reaktorerna byggs med löpande band- teknik och standardiserade komponenter. Dessutom är reaktorerna  mindre och har ökad säkerhet.

Med SMR-reaktorer så erhålls ett distribuerat baskraftsystem på flera platser. Vindkraften kan inte på samma sätt leverera planerbar baskraft och ger inte samma stabilitet i energisystemet. Flexibilitet hos de små reaktorerna öppnar upp för nya användningsområden.

Större forskningsprojekt som är på gång i Sverige är strategisk forskning inom SUNRISE och SOLSTICE (Blykalla, KTH m fl) samt ANITA. Forskningsprogrammet SUNRISE har finansierat steg 1 som krävs för att kunna licensiera en forskningsreaktor i Oskarshamn. Steg 2 är forskningsprogrammet SOLSTICE med syfte att bygga en eluppvärmd prototyp och genomföra experiment för licensiering. SOLSTICE-projektet innebär byggnation i Oskarshamn. Steg 3 omfattar att bygga och driva SMR-reaktorn. KTH har utvecklat ett nytt världsunikt självläkande stål som inte blir sprött.

Enligt Internationella Atomenergiorganet, IAEA, är 80 SMR-design projekt på gång i världen i 19 länder. SMR-reaktorer finns bland annat i drift i Kina och Ryssland. I Kanada byggs tre olika SMR, vilka beräknas blir klara inom fyra till fem år. Även privata aktörer bygger  SMR-reaktorer.

Sverige har mycket goda förutsättningar att bli världens första koldioxidnegativa land, men för närvarande är lagarna inte anpassade till den nya SMR- tekniken. Därför har SSM i uppdrag att se över lagstiftningen inom området.

Titta på föredraget med Pär Olsson

Föredraget med Pär pågår ca 34 min och därefter pratar Ramon Wyss om CET 2022-konferensen. Klippet avslutas med en gemensam frågestund.

Foto: Freepik

Dela gärna: